skolkraft © 2011

skolkraft

 

Elevcoaching -de bästa stunderna för både elever och pedagoger

 

Du som pedagog kan vara en av de viktigaste vuxna i elevens liv. Elevcoaching kan vara en avgörande faktor för vissa elever. Är du som pedagog redo för den utmaningen?

 

Vi ger föreläsningar och fortbildning i coachingmetodik med lösningsfokus och relationsbyggande som bas.

 

Innehåll

  • Hur du skapar kontakt med "svåra" elever
  • Motiverande samtal, få igång den inre motorn hos eleven
  • Coachande frågor i utvecklingssamtal och IUP och Åtgärdsprogram
  • Att sätta mål för framtiden, på kort och lång sikt
  • Självreflektion och självvärdering som verktyg för lärande och personlig utveckling
  • Strategier för att hantera ångest och stress (kognitiv inriktning)
  • Mental träning och att använda visualisering för att skapa inre styrka

 

Kontakta oss för mer information kring föreläsning, workshop eller fördjupad fortbildning i elevcoaching

 

Maila info@skolkraft.se eller ring Susanna Arolin tel 0704-608 205

 

Söker du föreläsning eller fortbildning inom området Entreprenöriellt lärande?

>> Klicka här <<