skolkraft © 2012

skolkraft

Har ni funderat på att anlita en konsultkurator istället för att rekrytera en skolkurator?

 

Enligt den nya skollagen 2011 ska alla elever ha tillgång till en skolkurator vid behov och den psykosociala kompetensen ska finnas representerad i skolans elevhälsoarbete.

 

Skolor som anlitar mig får en självgående kurator med spetskompetens inom kvalificerat elevhälsoarbete.

 

Susanna Arolin

Socionom

Grundutbildning i Kognitiv terapi

NLP-Practitioner

 

Tel: 0704-608 205

Mail: info@skolkraft.se

 • Konsultation till elevhälsoteam i komplexa ärenden
 • Samordning av nätverksmöten/samverkan med Socialtjänst, BUP, Habilitering m fl
 • Elevcoaching med kognitiv inriktning
 • Föräldrastödjande samtal
 • Psykosocial kartläggning med förslag på åtgärder
 • Handledning till pedagoger, enskilt och i grupp
 • Ledarcoaching och handledning till rektorer
 • Stöd i värdegrundarbete, övergripande handlingsplaner och struktur för elevhälsoarbetet
 • Översyn av skolmiljö för anpassning till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
 • Skräddarsydd fortbildning och processledning för planeringsdagar, föräldramöten

 

 • Särskild kompetens och lång erfarenhet gällande coachande förhållningssätt, lösningsfokuserat arbete, stresshantering, problemskapande beteende, explosiva barn, skolvägran, ADHD, autismspektrumtillstånd, ångestproblematik och depression hos barn och unga

 

Elever kan behöva kuratorskontakt av många olika anledningar. Genom lösningsfokuserade och coachande samtal fokuserar jag på att hjälpa eleven att må bättre och därigenom stödja elevens lärande. Vid behov lotsar jag vidare till andra instanser som kan ge fördjupat stöd och behandling till barn, ungdomar och familjer.

 

I handledningen får pedagogerna tid för reflektion och professionell utveckling tillsammans. Skolledare får nya idéer och blir stärkta i sitt ledarskap genom individuell coaching.  

 

”Susannas handledning är konkret och ger mig tillgång dels till mina egna verktyg, dels till nya verktyg som gör att jag enklare kan sortera mina tankar och komma till skott med det som är viktigt att göra. Mitt självförtroende stärks och jag känner mig tryggare med min kompetens efter handledningen.”

Eva Eriksson-Soleimani

Rektor Göteborg

 

 

Söker du föreläsning eller fortbildning inom området Entreprenöriellt lärande?

>> Klicka här <<